NHÀ MÁY BIA HEINEKEN

NHÀ MÁY BIA HEINEKEN

Nhà Thầu:
EVEREST MATERIALS
Năm:
2018
NHÀ MÁY GIẤY MARUBENI

NHÀ MÁY GIẤY MARUBENI

Nhà Thầu:
IVY Construction
Năm:
2019
NHÀ XƯỞNG XÂY DỰNG SẴN HI-TECH

NHÀ XƯỞNG XÂY DỰNG SẴN HI-TECH

Nhà Thầu:
PHUOC THANH
Năm:
2021
LIM TOWER 3

LIM TOWER 3

Nhà Thầu:
HOABINH
Năm:
2019
ICD HƯNG THÁI

ICD HƯNG THÁI

Nhà Thầu:
VNMCC
Năm:
2019
FPT - FTOWN 3

FPT – FTOWN 3

Nhà Thầu:
DELTA
Năm:
2019
UOA TOWER

UOA TOWER

Nhà Thầu:
Central | Build Trust - Create Value
Năm:
2019
BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á LONG AN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á LONG AN

Nhà Thầu:
XUYÊN Á HOSPITAL
Năm:
2021